Lyhyt yleisesittely

World Evangelism Organisation tehtävänä on toteuttaa Jeesuksen lähetyskäskyä käytännössä: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti” (Matt.28:19- 20).

Tämä on se lähetyskäsky, joka sai Kristiinan siltä istumalta lähtemään maailmalle – vailla pelkoa ja halukkaana elämään tuon käskyn todeksi. Lue lisää

Short description

”Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.”(Matthew 28:19- 20).

This is the Great Commission that made Kristiina leave abroad without any fear, instead she was full of will to make this Commission true. Read more

Tilaa Kristiinan kirja

Kristiina KansiKirja Kristiina matkalla Jumalan kanssa kertoo Kristiina Keravuoren tiestä pankkivirkailijasta, vaihtoehtohoitajasta, evankelistaksi ja maailman kaikilla kolkilla asuvien vähäosaisten: köyhien, sairaiden, orpojen, kodittomien, huumeidenkäyttäjien ja vankien auttajaksi. Siitä lähtien, kun Kristiin Keravuori ilmoitti Jumalalle olevansa valmis Hänen työvälineekseen, tämän rohkean evankelistan tiet ovat johtaneet kymmeniin maihin auttamaan ihmisiä ja todistamaan ihmeitä. Ja matka jatkuu.

Tilaa kirja

Videoita